English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF EDUCATION
free templates joomla

Ajánlott témakörök Tudományos Diákköri Dolgozat készítéséhez

A TDK dolgozat témájának és a témavezető oktató kiválasztásának megkönnyítése érdekében az alábbi témákat ajánljuk hallgatóinknak:

Sántha Kálmán:  

  • Reflektivitás, nézetek a tanári tevékenységben
  • A pedagógiai terek multifunkciós jellege
  • Újgenerációs módszerek a tanári tevékenységben
  • Kvalitatív kutatásmódszertan


Bognárné Kocsis Judit:

  • Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés
  • A tehetséggondozás
  • Értékközvetítés, vallásos nevelés
  • A kollégiumi nevelés
  • A tanári önfejlesztés lehetőségei


Thun Éva:

  • Szocializáció és enkulturáció az oktatásban
  • Inter- és multikulturális pedagógia, kulturális tanulmányok
  • Esélyegyenlőség/esélyteremtés és inklúzió az oktatásban
  • Pedagóguskutatás
  • Gender és feminista elméletek alkalmazása a neveléstudományban
  • Kvalitatív módszerek alkalmazása a neveléstudományi kutatásokban
  • Interdiszciplinaritás a neveléstudományban (szociológia és kulturális antropológia)

Györe Géza:

  • Digitális pedagógia alkalmazása az oktató munkában
  • eTanulás a felsőoktatásban
  • Felsőoktatás aktuális és történeti témái különböző aspektusokból
  • Neveléstudományok és tudományrendszertan
  • Tehetséggondozás
  • Zsolnai József munkássága


Langerné Buchwald Judit:  

  • Alternatív pedagógiák és iskolák      
  • Alternatív nevelési és oktatási módszerek  
  • Tanuláselmélet      
  • Tanulásmódszertan      
  • Idegennyelv-tanulás és -tanítás      
  • Tanárképzés, nyelvtanárképzés

Ezen kívül várjuk hallgatóink egyéni ötleteit, javaslatait is, hogy mely témában szeretnének TDK dolgozatot készíteni.

Az MFTK 2017-es OTDK eredményei

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 2017. évi OTDK eredményei ITT olvashatók.

Gratulálunk Hallgatóinknak!