English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF EDUCATION
free templates joomla

TÁJÉKOZTATÓ A GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

A LETÖLTHETŐ JELENTKEZÉSI LAP ITT TALÁLHATÓ

A Pannon Egyetem Tanárképző Központja 2015. őszétől új szakirányú továbbképzést indított el, a „Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés szak”-t.
A képzési idő két tanév (4 szemeszter, 120 kredit). Ekvivalenciák elismertetésére van lehetőség.
A képzést levelező formában szervezzük, amely a konzultációk és tréningek mellett épít a hallgatók egyéni tanulására.
A képzés költsége egy szemeszterre (egy félév) 130.000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.) Kimaradás esetén a költségtérítés visszafizetésére nincs mód.

Jelentkezési tudnivalók 
1. A jelentkezés helye: Pannon Egyetem Tanárképző Központ 
Személyesen: 8200 Veszprém, Egyetem u. 3. E épület 124-es iroda 
Postai úton: Pannon Egyetem Tanárképző Központ, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
telefon: 88-624-000/6004
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ekvivalencia elismertetéshez ide kérjük küldeni az index másolatot
2. A jelentkezéshez szükséges: 
• Tanári oklevél (főiskolai, vagy egyetemi szintű tanári oklevél, tanári mester oklevél, 
• legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat (munkáltatói igazolás) 
• kitöltött "Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Jelentkezési Lap"

A szakirányú továbbképzést minimum 15 fő jelentkezővel tudjuk indítani!

Tájékoztató a „GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR”pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakról
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanár szakterületen)A felvétel feltétele: Tanári oklevél (főiskolai, vagy egyetemi szintű tanári oklevél, tanári mester oklevél), valamint legalább 3 éves tanítási gyakorlat.
A képzési idő: 4 félév
A képzés díja: 130 000 Ft/félév 
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma : A képzésben 120 kreditet kell megszerezni.

A képzés során elsajátítandó, továbbfejlesztendő kompetenciák:
* A mentor szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas:
* az iskolai gyakorlat – képző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelő – megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére;
* a kezdő pedagógusok különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására;
* a kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására;
* a kezdő pedagógusi reflektivitás szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére;
* az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására;
* a kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására;
* szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;
* önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a be-illeszkedés támogatására;
* a tanulói személyiség fejlesztésére;
* kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazására;
* a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;
* a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére a tudás felhasználásával;
* az egész életen át tartó tanulást, a kezdő pedagógusok szakmai szocializációját meg-alapozó kompetenciák fejlesztésére.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
* a közoktatási intézményrendszer, a pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismerete;
* a pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményeinek az ismerete;
* a felsőoktatás pedagógiájának oktatás-lélektani, szociológiai, speciális módszertani ismeretei;
* a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan legújabb eredményeinek, fejlődési irányainak ismerete;
* az intézmény működésének, környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel, sportszervezetekkel stb.) ismerete.
A végzett hallgató
* birtokában van a pályakezdők beilleszkedésének támogatásához szükséges mentálhigiénés ismereteknek;
* jól ismeri az intézmény dokumentumait, pedagógiai programját, annak speciális területeit (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem stb.);
* rendelkezik a mentorálás/tanácsadás korszerű elméleti és gyakorlati ismereteivel.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység rendszerben 
A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a kezdő pedagógusok közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.