English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF EDUCATION
free templates joomla

TÁJÉKOZTATÓ „TUDOMÁNYOS ALKOTÁSRA FELKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÓ PEDAGÓGUS” PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A Pannon Egyetem Tanárképző Központja 2012. őszétől új szakirányú továbbképzést indított el, a „Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus” pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak”-ot.
Kinek ajánljuk? 
A képzés során tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozás szakterületen pedagógus szakvizsgát szerezhetnek a hallgatók. A képzésre azokat a tanítói, főiskolai vagy egyetemi szintű tanári végzettséggel, vagy tanári mester oklevéllel rendelkező köznevelési intézményekben, valamint 10-18 éves korosztályhoz tartozó gyerekek tehetséggondozásával foglalkozó civil szervezeteknél dolgozó pedagógusokat várjuk, akiknek pályájukon való továbblépésükhöz pedagógus szakvizsgára van szükségük és ismereteiket a tudományos alkotásra nevelés és tehetséggondozás területén szeretnék bővíteni.
A képzés célja olyan a kisiskolás kortól kezdődő kutatói utánpótlás nevelésben résztvevő pedagógusok felkészítése, akik megbízható ismeretekkel rendelkeznek a tehetség azonosítása és gondozása témakörében, tájékozottak a tudományos alkotás és kutatás területén. Saját maguk is képesek tudományos alkotómunkára, illetve képesek a 9-10 éves kortól kezdődően 18 éves korig a tanulók tudományos alkotómunkára való felkészítésének professzionális segítésére, és rálátásuk van az intézményben zajló folyamatokra, továbbá a tehetséggondozás régiós, országos és Európai Uniós helyzetére és lehetőségeire.
A képzési idő két tanév (4 szemeszter, 120 kredit). Ekvivalenciák elismertetésére van lehetőség.
A képzést levelező formában szervezzük, amely a konzultációk és tréningek mellett épít a hallgatók egyéni tanulására.
A képzés költsége egy szemeszterre (egy félév) 130.000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.) Kimaradás esetén a költségtérítés visszafizetésére nincs mód.

Jelentkezési tudnivalók 
1. A jelentkezés helye: Pannon Egyetem Tanárképző Központ 
Személyesen: 8200 Veszprém, Egyetem u. 3. E épület 124-es iroda 
Postai úton: Pannon Egyetem Tanárképző Központ, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
telefon: 88-624-000/6004
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ekvivalencia elismertetéshez ide kérjük küldeni az index másolatot
2. A jelentkezéshez szükséges: 
• egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, 
• 3 éves gyakorlat tanítási gyakorlat vagy a tehetséggondozás területén szerzett tapasztalat (munkáltatói igazolás)
• kitöltött „Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus” pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak”Jelentkezési Lap"
A szakirányú továbbképzést minimum 15 fő jelentkezővel tudjuk indítani!


Tájékoztató a 
„Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus” pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakról
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 
Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus
A felvétel feltétele: 
Felsőfokú tanítói, illetve tanári oklevél (tanítói oklevél, egyetemi vagy főiskolai szintű tanári oklevél, tanári mester oklevél); minimum 3 éves tanítási gyakorlat vagy a tehetséggondozás területén szerzett tapasztalat
A képzési idő: 4 félév
A képzés díja: 130 000 Ft/félév 
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 
A képzésben 120 kreditet kell megszerezni.
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 
a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek
Felkészítést nyújt:
- oktatási rendszerek, irányítás, eredményesség, hatékonyság, jogi szabályozás (EU kitekintéssel);
- szervezetelmélet, szervezetfejlesztés, innováció, intézményértékelés, programelemzés; a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága;
- vezetésfejlesztés, szervezeti kommunikáció; a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet; gazdálkodás és igazgatás, oktatásstatisztikai ismeretek, gazdálkodás és igazgatás, minőségfejlesztés, innováció;
- sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása;helyi tanterv, hatékony iskola;
- életkor-pedagógiai ismeretek különös tekintettel a tehetséggondozásra és a tudományos alkotásra, prevenciós ismeretek;
- tanuláselméleti ismeretek, a tanulási kompetencia fejlesztésének, a tanulás különböző formái integrálásának menedzselése;pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében;
- tehetségpedagógiai és -pszichológiai ismeretek, a tehetségre vonatkozólegfontosabb tudományos kutatások eredményeinek ismerete: a tehetségfogalom és -modellek, a tehetség összetevői, a tehetségtípusok;
- a tehetséges tanuló identifikációjára, a tehetségígéretek felkutatására vonatkozó ismeretek; a mérőeszközök problematikája; a komplex megközelítés elvén alapuló diagnosztizálás;
- a tehetségfejlesztés színterei; tehetségpedagógiai módszerek és stratégiák; differenciálás és individualizálás, tehetségfejlesztő programok, kutatói utánpótlás nevelés programja;
- kutatásmódszertani ismeretek, tudományos alkotó munkával összefüggő ismeretek; tudományos szervezetek, átfogó kutatás-módszertani ismeretek, tudományos műfajelmélet, tudományos szövegalkotás, tudománytani és tudományrendszertani ismeretek, könyv- és könyvtárhasználati ismeretek, kutatás-menedzsment, tudománypedagógiai és pedagógiai kreatológiai ismeretek.

b) A képzés során a hallgató következő képességeinek,kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg
* stratégiai tervezés és operatív megvalósítás összehangolására való képesség;
* elemzési és értékelési képesség,döntéshozatal;
* információmenedzsment;
* a tudományos alkotómunka és a kutatói utánpótlás nevelése,
* jó problémafelismerő- és megoldó képesség,
* minőség iránti elkötelezettség,
* etikus viszonyulás a tudományos alkotó munkához,
* megfelelő önismeret, önreflexió,
* önművelésre való képesség és hajlandóság.

c) A szakképzettség alkalmazási területei:
- köznevelési intézményekben tehetséggondozás területén,
- civil szervezeteknél és intézményekben, ahol a 10-18 éves korosztályhoz tartozó tehetséges gyerekek tudományos alkotómunkára való felkészítése megvalósulhat.