English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

Az intézet kiadványai

Az Intézet jelentős kiadói tevékenységet folytatott. Eddigi működése során megjelentetett 31 kötetet, ebből 27 saját kiadású, 4 könyv pedig más kiadóval közös kiadvány. Elektronikus folyóiratunk, a Scientia Pannonica 2007 és 2013 között évente két számmal je-lenik meg. Újraindítása folyamatban van.

 1. Az alkotó pedagógia tovább(i) él(ete) Pápán. Főszerkesztő Zsolnai József. 2001.
 2. Zsolnai József: Paradigmák és paradigmaváltások a magyarországi anyanyelv- és irodalompedagógiai kutatások körében. 2001. 
 3.  Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia iskolái. Alkotószerkesztő Zsolnai József. 2002.
 4. Értékközvetítő és képességfejlesztő program – Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program. Jubileumi konferencia. Előadások. Alkotószerkesztő Zsolnai Jó-zsef. 2002.
 5. Zsolnai Józsefné: A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program oktatás-politikai kontextusa és hatástörténete (1971–2001). 2002.
 6. Zsolnai Józsefné: Dokumentumok a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program történetéből (1971–2001). 2002.
 7. Kiss Éva: Tizenkét tétel az Értékközvetítő és képességfejlesztő program innováció-járól. 2002.
 8. Értékközvetítő és képességfejlesztő program. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program. Jubileumi konferencia. Előadások. 2002.
 9. Zsolnai József: A tudomány egésze. Budapest, Műszaki Kiadó, 2005. A szerkeszté-si munkálatok az Intézetben folytak.
 10. A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. vál. és összeáll. Zsolnai József. CD-ROM, 2005.
 11. Györe Géza: 71 év 855 tétele. Zsolnai József-bibliográfia. 2006.
 12. Albert Gábor: Súlypontok és hangsúlyeltolódások. Középiskolai történelem-tankönyvek a Horthy-korszakban. 2006.
 13. Orosz Sándor professzor nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Tölgyesi József. 2006.
 14. Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Szerk.: Kiss Éva. Közös kiadás a Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007.
 15. Vass Vilmos: Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai a XIX. század-ban – mai tanulságokkal. 2007.
 16. Györe Géza: Tudományos írásművek elkészítésének formai követelményei A Pan-non Egyetem Neveléstudományi Intézetében. 2008., 2009. és 2011.
 17. Tanárkép és tanárképzés. Szerk. Óhidy Andrea, Ewald Terhart, Zsolnai József. 2008.
 18. Kiss Albert: Tudományos diákkör az általános iskolában Zalabér szerepe az első 10 évben. Közös kiadásban a Zalabéri Általános Iskolával, 2009.
 19. Óhidy Andrea: Élethosszig tartó tanulás az Európai Unióban. 2009.
 20. Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Új kiadás, 2010.
 21. Zsolnai József: A pedagógia új rendszere címszavakban. Új kiadás, 2010.
 22. Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Új kiadás, 2010.
 23. Bognárné Kocsis Judit: Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a re-formátus felsőoktatásban. 2010.
 24. Györe Géza: A könyvtárostanár-képzés Magyarországon. 2010.
 25. Langerné Buchwald Judit: A reform-pedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban. 2010.
 26. Molnár Melinda: A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésé-nek modellezése. 2010.
 27. Schneider István: A soproni diáktársaságok a 19. században. 2010.
 28. Thun Éva: A pedagógusnők identitástudata. 2012.
 29. Tanulmányok a pedagógia világából. Írások a Neveléstudományi Műhelyből. Szerk. Bognárné Kocsis Judit. 2014.
 30. Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása. Egy pe-dagógiai akciókutatásról. Szerk. Kiss Éva. 2015.
 31. Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia iskolái. 30 éves az ÉKP. Szerk. Langerné Buchwald Judit és Györe Géza. 2015.