English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

HERA

HERA Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association

Röviden az egyesületről
A HERA veszprémi tagszervezete a Pannon Egyetemen
A tagszervezet tagjai
Mi különbözteti meg ezt a tagszervezetet a többitől!
A tagszervezet (és a Neveléstudományi Kutatóműhely) kiemelt hivatása

Röviden az egyesületről
Az Egyesület célja: hazai és nemzetközi tudományos hálózatokban való szakmai részvétel; hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatások folytatása, támogatása; valamint fórum biztosítása a neveléstudományok művelőinek. (Forrás: HERA Alapszabály) Az Egyesület munkamódszerére jellemző a hálózatszerű kapcsolattartás, melyet a magyarországi egyetemeken működő Tagszervezetek, valamint a tematikusan szervezett Szakosztályok biztosítanak. Az Egyesület minden évben megrendezi országos konferenciáját - HuCER Hungarian Conference on Educational Research -, gondozza az Oktatás és Társadalom könyvsorozat és az angol nyelvű HERJ Hungarian Educational Research Journal kiadását.

A HERA veszprémi tagszervezete a Pannon Egyetemen

A tagszervezet tagjai
A tagszervezet vezetője:
Dr. Thun Éva (Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+36 30 224 1626
A tagszervezet alapítója:
Langerné Dr. Budhwald Judit (Pannon Egyetem, Neveléstudományi Intézet)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A tagszervezet tagjai:
Neveléstudományi Intézet:
Bognárné Dr. Kocsis Judit
Dr. Györe Géza
Dr. habil. Sántha Kálmán

Tanárképző Központ:
Köcséné Dr. Szabó Ildikó
Dr. habil. Ollé János (a HERA egyik alapító tagja)

Társadalomtudományi Intézet:
Dr. Somogyvári Lajos

Mi különbözteti meg ezt a tagszervezetet a többitől?
A Pannon Egyetemen 1999 óta működik a Zsolnai József által alapított Neveléstudományi Kutatóműhely, melynek sajátosságát a következő területeken folytatott kutató és fejlesztő tevékenység adja: közoktatás kutatás, ezen belül az Értékközvetítő és képességfejlesztő programhoz és a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programhoz, valamint a programmal működő iskolákhoz kapcsolódó kutatások, tananyag- és tantervfejlesztések. Kutatások folynak a tudománypedagógia – a 10-14 éves korosztály tudományos alkotómunkára való nevelése –; valamint a digitális pedagógia területén. Neveléstörténeti kutatások és alapkutatások is folynak a tanárképzés és -továbbképzés területén; továbbá célunk a kutatótanárrá válás folyamatának segítése; a neveléstudományban, tanárképzésben használható komplex kutatási módszerek, új adatelemzési technikák alkalmazása, számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés alkalmazása. Ezen kívül a tagszervezet kutató munkáját tovább színesítik az egyéni kutatások, mint a genderpedagógiai kutatások, alternatív pedagógiai kutatások és könyvtárpedagógiai kutatások. Távlati terveink között a tagszervezet kutatómunkájára alapozva szakosztály alapítása is szerepel.

A tagszervezet (és a Neveléstudományi Kutatóműhely) kiemelt hivatása
A Neveléstudományi Kutatóműhely kiemelt hivatása a Zsolnai József és kutatócsoportja által kidolgozott Értékközvetítő- és Képességfejlesztő Program (ÉKP) továbbfejlesztéséhez szüksége kutatások és innovációs tevékenységek folytatása és bővítése. Ez nem kisebb feladatot jelent, mint a neveléstudomány tárgyává tenni a következőkben felsorolt témákat, olyan módon, hogy az új elméleti tudás mellé kell rendelni az adekvát képességfejlesztő módszertan(ok) kidolgozását: - játék és humor
- test- és egészségkultúra
- mindennapi élet kérdései közvetlenül
- gazdaság és ökonómia
- technika és technológia
- tudománytörténet
- környezetvédelem
- társadalom, politika
- jog
- erkölcs, etika
- vallás, vallásszociológia
- művészet és esztétika
- infokommunikáció
- munka, munkamegosztás, munkatudomány
- filozófia, világképek
- történelem, kultúra és az ide tartozó módszertanok
- népek és kultúrák
- magyarság és a néperedet kutatása