English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

Neveléstudományi kutatóműhely

A Neveléstudományi kutatóműhely egyidős az 1999-ben dr. Zsolnai József által alapított Intézetünkkel. A kutatóműhely, részben változó személyi állománnyal, de folyamatosan a neveléstudományokat mint tudományágat annak legszélesebb értelmében értelmezve kutatta és kutatja, rendszeresen nyilvánosságra hozva eredményeiket. A Neveléstudomány Intézet a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar sajátos egysége, amely három – szakmailag önálló – központból áll: - Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont (székhely Veszprém); - Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja (székhely Veszprém); - Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ (rövidített neve: Pedagógusképzési Kutató és Szolgáltató Központ (PKSZK) (székhely Veszprém); honlap: http://www.tanarkepzohalozat.hu.

A Neveléstudományi Kutatóműhely tagjai A Neveléstudományi Kutatóműhely tevékenységei és kutatási témái Kutatási eredmények összefoglalása A kutatások alapján megjelent legfontosabb kötetek Jelentősebb országos konferenciák

A Neveléstudományi Kutatóműhely tagjai Vezetője: Dr. habil. Sántha Kálmán

Tagjai: Bognárné Dr. Kocsis Judit Dr. Györe Géza Köcséné Dr. Szabó Ildikó Dr. Kubinger-Pillmann Judit Dr. habil. Sántha Kálmán Dr. Somogyvári Lajos Dr. Thun Éva

Külső tag: Kiss Albert

Volt tagok: Langerné Buchwald Judit Dr. Óhidy Andrea

A Neveléstudományi Kutatóműhely tevékenységei és kutatási témái a) Zsolnai József életmű gondozás és megjelentetése. b) Közoktatási kutatások és fejlesztések: - Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program - A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program 1-5. évfolyam tananyagának digitalizálása - Értékközvetítő és képességfejlesztő program - Tudománypedagógia - Tantervfejlesztés - Olvasáspedagógia - Internetpedagógia - Kerettanterv-fejlesztés c) A tanárképzés kutatása - Tanári kompetenciák, képességfejlesztő tanárképzés - A digitális pedagógia helye az oktatásban - Pedagógus-professziogram - Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer - A pedagógia esélyei és lehetőségei a kulturális és társadalmi diszkrimináció enyhítésének elősegítésére Kutatási eredmények összefoglalása TÁMOP 3.1.1. 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció 6.4.4. Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása Eredmények: - Az olvasáskutatás kilenc hónapja alatt két alkalommal került sor átfogó pedagógiai mérésre. Először az olvasáskutatás kezdetekor, 2009. október 7-től október 14-ig. En-nek során rögzítettük a tanulók indulási olvasási teljesítményét. Majd a kutatási időszak végén 2010. június 1-jén és 2-án is mértünk, amikor a záró méréseket bonyolítottuk le. Ezen kívül több alkalommal történt folyamatba épített mérés és értékelés. - A kutatásban részt vettek: Dr. Györe Géza, Kiss Albert, Kiss Éva, Kubinger-Pillmann Judit, Dr. Zsolnai József, Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0007 A Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása. Eredmények: - 37 tantárgypedagógiai tananyagfejlesztéshez, módszertani megújításhoz köthető produktum született. - Egy új, alternatív tanári mesterképzési program pedagógiai-pszichológiai modulja, amely alternatívát kínál a jelenlegi kétciklusú Bologna-rendszerű tanárképzési modell mellett. - A pedagógusképzés eredményességére vonatkozóan 20 szakmai kritériumlista készült el, és módszertani sztenderdek kimunkálása történt meg a pályaalkalmassághoz kapcsolódóan. A kutatások alapján megjelent legfontosabb kötetek Nemzetközi: - Lehrerbild und Lehrerbildung : Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn / Hrsg. Andrea Óhidy – Ewald Terhart – József Zsolnai. – Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften – GWV Fachverlage GmbH, 2007. – 344 [4] p. ; 21 cm. Hazai: - A tudomány egésze: a magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje / Zsolnai József. –Budapest: Műszaki Kiadó, cop. 2005 (s. l. : Arrabona Print Kft.). – 315 p.; 24 cm. - Tanárkép és tanárképzés: a tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon / szerk. Óhidy Andrea – Ewald Terhart – Zsolnai József. – Pápa: Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, 2008. – 330 p. ; 24 cm. - Alkottató természettudományi pedagógia az általános iskolában: módszertani lehetőségek útmutatója / Kiss Albert. – Zalabér: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, 2011. – 124 p.; 24 cm + 1 CD mell. - Tudományos diákkör az általános iskolákban: Zalabér szerepe az első 10 évben / Kiss Albert. – Zalabér: Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda; Pápa: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja, 2009. – 223 p.; 24 cm. - Tudományos diákkör az általános iskolákban: a diákkör létrehozása és működtetése / Kiss Albert. – Zalabér: Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, 2010. – 142 p.; 24 cm. - Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban: PhD értekezés/Bognárné Kocsis Judit. – Pápa: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 191 p.; 24 cm. – (PhD értekezések 1) - Könyvtárostanár-képzés Magyarországon: PhD értekezés / Györe Géza. – Pápa: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 191 p.; 24 cm. – (PhD értekezések 2). - A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban: PhD értekezés / Langerné Buchwald Judit. – Pápa: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 206 p.; 24 cm. – (PhD értekezések 3). - A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése / Molnár Melinda. – Pápa: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 255 [1] p.; 24 cm. – (PhD értekezések 4). - A pedagógusnők identitástudata / Thun Éva. – Pápa: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont. cop. 2012. – 165 p.; 24 cm. – (PhD értekezések 5). - Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása. Tanulmánykötet. – Pápa, PE MFTK Neveléstudományi Intézet – Megjelenés alatt! Jelentősebb országos konferenciák - Az Értékközvetítő és képességfejlesztő programmal működő iskolák XII. Országos Konferenciája. Hatvan, Kodály Zoltán Általános Iskola, 2012. október 27. - A tanári tudás – III. tanárképzés napja konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2012. szeptember 18. - "A palatáblától a Zsolnai-tankönyvekig” – tankönyv-és taneszköztörténeti bemutatóval egybekötött szimpózium. Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház, 2012. október 8. - A tanárképzés napja – II. veszprémi konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2009. április 29. - A tanárképzés napja – I. veszprémi konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2008. április 23.