English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

A Zsolnai József Archívum, Dokumentumtár és Kutatóközpont (ZsJADK)

A Zsolnai József Archívum, Dokumentumtár és Kutatóközpont (ZsJADK)

A Zsolnai József Archívum, Dokumentumtár és Kutatóközpont megalapítása egy már megkezdett munka kiszélesítése és továbbfejlesztése. A Neveléstudományi Intézetben külön Zsolnai gyűjtemény van, amely az eddig begyűjtött dokumentumokat, kiadványokat elkülönülten kezeli. Megjelent 2006-ban a 71 év 855 tétele (összeállította Györe Géza) című Zsolnai József-bibliográfia, amely az életművet 2006-ig dolgozza fel. Megkezdtük a Zsolnai József Művei sorozat kiadását is (eddig három kötet jelent meg). Ennek a fontos munkának a folytatására van szükség, hogy a még fellelhető dokumentumok ne vesszenek el, és szóbeli visszaemlékezések összegyűjtése sem várathat magára. Ennek a feladatnak az elvégzéséhez legmegfelelőbb, ha egy szakosodott központ, megfelelő szakemberrel végzi vállalását.
Pontokba szedve a következőképpen építhető fel a ZsJADK.
 Cél és feladat:
a)      A Zsolnai-életmű dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, publikálása.
b)      Az ÉKP és NYIK programban készült taneszközök begyűjtése, feldolgozása, jegyzékének elkészítése.
c)      A PSZM projekt keretében megjelent kötetek összegyűjtése és annotált bibliográfiájának elkészítése.
d)      A Neveléstudományi Intézet tulajdonát képező irattári anyag (különböző kutatások dokumentumai, a törökbálinti kísérleti iskola kutatással kapcsolatos dokumentumai stb.) rendezése és feldolgozása.
e)      A Pannon Egyetem keretében működött neveléstudományi doktori program dokumentumainak begyűjtése, történetének megírása, az ebben a doktori iskolában minősítést szerzett kollégák karrierjének követése.
f)       Zsolnai József életével kapcsolatos dokumentumok és tárgyak begyűjtése, megőrzése és bemutatása (Zsolnai József emlékszoba berendezése a ZsJADK székhelyén).
g)      Zsolnai József által idézett művek jegyzékének elkészítése.
h)      Zsolnai József életmű megszerkesztése és kiadása papíralapú és elektronikus formában (kb. 30-35 kötet).
i)        Zsolnai József biobibliográfiájának megszerkesztése és kiadása.
j)        Szóbeli visszaemlékezések, interjúk készítése a Zsolnai-pedagógia kidolgozásában és alkalmazásában résztvevő személyekkel.
k)      A Zsolnai-pedagógia recepciójának dokumentumai begyűjtése, archiválása és publikálása és az idézetségi lista elkészítése.
l)        Forráskutatások végzése a Zsolnai-életmű további kutatásaihoz (pl. az életmű helye a magyar neveléstudományban, a Zsolnai-pedagógia előzményei, Zsolnai József szerepe a magyar oktatáspolitikában stb.).
m)    Zsolnai József emlékkonferencia szervezése.
n)      Kapcsolattartás a Zsolnai-emlékhelyekkel és bekapcsolódás azok gondozásába.
o)      Honlap üzemeltetése a Zsolnai-pedagógia és a ZsJADK munkájának bemutatása érdekében (elektronikus könyvtár, on-line folyóirat stb.).

Alkategóriák

 • Biográfia

  1935-ben született Ásotthalmon. Tanítói, magyar-történelem szakos fősikolai, majd magyar nyelv és irodalom szakos, valamint pedagógiai előadói egyetemi diplomát szerzett.

  1968-tól Szegeden a Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén tanársegéd, 1971-től Kaposváron a Tanítóképző Intézet docense, 1977-től a főiskola szekszárdi tagozatán dolgozott. 1979-től Veszprémben az Országos Oktatástechnikai Központ Pedagógiai Főosztályának vezetője, 1980-tól Budapesten az Oktatáskutató Intézet Iskolakutatási Osztályának vezetője, 1990-től az általa megszervezett Országos Közoktatási Intézet főigazgatója. 1995-1998 között Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézetének igazgatója és a Pedagógia Tanszék vezetője, majd 1999-ig a Tanárképző Intézet Kutatócsoportjának a vezetője, s emellett a JPTE Törökbálinti Kísérleti Iskolájának kutatásvezető igazgatója 1986-tól 1999-ig. 1999-től Pápán a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézetének vezetője 2005. április 1-jéig.

  Tudományos fokozatai: 1977: egyetemi bölcsészdoktor, 1989: a nyelvtudomány kandidátusa, 2000: dr. habil (nyelvtudomány), 2002: az MTA doktora és egyetemi tanár.

  Kidolgozója két, országosan és nemzetközileg is nyilvántartott alternatív pedagógiai programnak. 1. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program (NYIK). 2. Értékközvetítő és képességfejlesztő program (ÉKP). Alapítója az Új Pedagógiai Szemle és az Iskolakultúra című folyóiratoknak.

  Intézményalapításai: Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár Pedagógiai Szolgálat; Törökbálinti Kísérleti Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola; Országos Közoktatási Intézet, Budapest; Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézet Pécs; Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet Pápa. Megszervezője a NYIK-es és az ÉKP-s iskolahálózatnak, benne 7 kutatóiskolával.

  Munkásságának tudományos eredményei: A hazai metapedagógiai gondolkodás elindítása; A hazai pedagógiai filozófiai gondolkodás új alapokra helyezése; A pedagógiai tudományrendszerezés-tan elméletének kimunkálása; Az anyanyelv- és irodalompedagógiai gondolkodás megújítása; Alternatív pedagógiai koncepció elméletének kimunkálása; A pedagógusképzés reformjának és alternatíváinak kidolgozása; A tudománypedagógia akciókutatásának kimunkálása; A tudomány egésze címmel tudományos enciklopédia megalkotása; Tudományos tanácsadója a Közoktatási Modernizációs Közalapítványnak és a Gallup Intézetnek; Több, mint húsz önálló kötet, több száz cikk, tanulmány, alkotószerkesztői munka ( ez utóbbi többek között a NYIK-es és az ÉKP-s tankönysorozatoknál); Egyetemi doktori és PhD-képzésben oktatás és témavezetés (tudományrendszertan, kutatásmódszertan, a pedagógusképzés pedagógiája, metapedagógia, anyanyelv- és irodalompedagógia); Konferenciaszervezések; Konferencia- és tudományos emlékülés-előadások itthon és külföldön.

  Tudományos szakmai és közéleti munkássága: az Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület elnöke, az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottság tagja, a Román Köztársaság Oktatási Minisztériuma Kisebbségi Főosztályának tudományos tanácsadója, a NYIK- és az ÉKP-program szlovákiai innovációja, kutatói együttműködés a korai tehetségfejlesztés témakörben az Egyesült Királyság Open University kutatóintézetével.

  Kitüntetései: Kiváló Munkáért (1984), Apáczai Csere János-díj (1987), Pest Megyei Tanács Alkotói Díja (1989), Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1995), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998), Kiss Árpád-díj (2005) Szent-Györgyi Albert díj (posztumusz) (2011).

  Forrás: http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=32&rid=3&id=167

 • Életműbiográfia
 • Zsolnai József elektronikus könyvtár

  FELTÖLTÉS ALATT!

 • Dokumentumok

  FELTÖLTÉS ALATT!

 • Fotók, filmek

  FELTÖLTÉS ALATT!

 • Recepció

  FELTÖLTÉS ALATT!

 • Linkek

  FELTÖLTÉS ALATT!

 • Zsolnai József tudományos, szakmai önéletrajza