English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

Neveléstudományi mesterszak (Ma) felvételi tájékoztató

A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A Neveléstudomány mesterképzési szakra történő belépés feltételei: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak. Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

A neveléstudományi mesterszakon az alábbi szakirányok közül lehet választani: - Kora gyermekkor (3-12 év) pedagógiai szakirány - Felsőoktatás-pedagógiai szakirány

Képzési idő: 4 félév Képzési forma: nappali – levelező, államilag finanszírozott – költségtérítéses

Idegennyelvi követelmény az oklevél átvételéhez: Az oklevél kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga és egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges

Címünk Neveléstudományi Intézet 8200-Veszprém, Egyetem u. 3. E épület

Levelezési cím: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet 8200-Veszprém, Egyetem u 10.

Tel.: 88/624-000/6004-es mellék