English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

Pedagógia alapszak (Ba) felvételi tájékoztató

A képzés célja A szak célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát ismerik, átlátják, képesek oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben, csoportok, egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz minőségi és felelős munkával hozzájárulni. Alkalmasak iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére; oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben, alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. Elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás mellett, feladataikat megfelelő autonómiával kezelik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Mikről tanulhat? - általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, pedagógia, pszichológia, a művelődés és a tudomány világa); - a nevelés és oktatás elméleti alapjai (szocializáció, a nevelés és az oktatás alapvető története, társadalmi dimenziói, főbb pedagógiai, pszichológiai elméletek); - a pedagógiai tevékenység szervezeti keretei, főbb területei és ezek működésének pedagógiai vonatkozásai (nevelési és oktatási rendszerek, hálózatok, intézmények, valamint a működésükhöz, a fejlesztéshez és innovációhoz kötődő pedagógiai tevékenységek; társadalmi, kulturális, történeti kontextus; egyéni szakmai tudás, kompetenciatartalmak); - a pedagógiai praxis művelésének, támogatásának és kutatásának módszerei, formái, eszközei (reflektív gyakorlat; a munka és a tanulás világa, tanulóközösségek; a rendszer-, a szervezeti és a személyes szintű támogatás célja, keretei, folyamata; módszerek, eszközök; projektek, pályázatok; empirikus és teoretikus kutatásmódszertan);

A Pedagógia BA szakon a nevelési asszisztens specializációra lehet jelentkezni.

Érettségi követelmények: Kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Képzési idő: 6 félév Képzési forma: nappali – levelező, államilag finanszírozott – költségtérítéses

Idegennyelvi követelmény az oklevél átvételéhez: Az oklevél kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga és egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Címünk Neveléstudományi Intézet 8200-Veszprém, Egyetem u. 3. E épület

Levelezési cím: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet 8200-Veszprém, Egyetem u 10.

Tel.: 88/624-000/6004-es mellék