English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

Tájékoztató a pedagógia BA (pedagógia alap) szakról

Tájékoztató a pedagógia BA szakról

 

Mikről tanulhatsz? Érdekességek a szakról.

 

A szakon nagyon sok érdekes tantárggyal találkozhattok, mint például: Neveléstörténet, Nevelés-elmélet, Nevelésfilozófia. A Bevezetés a pszichológiába, illetve a Pszichológia az iskolában nevű kurzusokon elsajátíthatjátok a pedagógia lélektani hátterét. Az Oktatáspolitika, Oktatásgazdaságtan tárgyak keretében megismerkedhettek más országok oktatási rendszereivel, valamint ezek fenntartási, finanszírozási lehetőségeivel. Az összehasonlító neveléstudomány európai dimenziói megnevezésű tantárgy foglalkozásain betekintést nyerhettek az európai kultúra, az európai kultúrkör nevelési sajátosságaiba, népekre, országokra lebontva. A szak legfontosabb tantárgyai a Kutatásmódszertanok, amelyek a pedagógiai kutatás széles palettáját mutatják be. 

A Pedagógia BA szakon a nevelési asszisztens specializációra lehet jelentkezni.

Akire a pedagógia szakon nagyon büszkék vagyunk, ő dr. Zsolnai József professor emeritus, a pápai Neveléstudományi Intézet alapítója

A képzés célja

Célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek hatékony segítőként közreműködni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában, e tevékenységekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátásában. A hallgatók a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpontjában megszerzik az alapszintű pedagógiai munkához szükséges kompetenciákat, továbbá lehetőségük van a nevelési asszisztensi munkakörre való felkészülésre. A képzés gyakorlatorientált, reflektív, műhelymunkákra, kooperatív tanulási módszerekre épül. Kurzusaink segítik az egyéni kutatásmódszertani képességek fejlődését. Végzett hallgatóink tanulmányaikat mester szinten folytathatják.

Érettségi követelmények

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani: egy idegen nyelvet (angol, francia, német, orosz) vagy biológiát vagy magyart vagy matematikát vagy történelmet.

A szak az összes képzési formában (nappali – levelező, államilag finanszírozott – költségtéríté-ses) meghirdetésre kerül.

Címünk

Neveléstudományi Intézet

8200-Veszprém, Egyetem u. 3. E épület

Levelezési cím: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet

8200-Veszprém, Egyetem u 10.

Tel.: 88/624-000/6004-es mellé

Feltétlenül látogass el az intézeti honlapunkra, ahol bővebb ismertetést találsz a képzéseinkről és az oktatókról!

Az intézet honlapja
http://nevtudweb.mftk.uni-pannon.hu