English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

TÁJÉKOZTATÓ A GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

A LETÖLTHETŐ JELENTKEZÉSI LAP ITT TALÁLHATÓ

A Pannon Egyetem Tanárképző Központja 2015. őszétől új szakirányú továbbképzést indított el, a „Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés szak”-t.
A képzési idő két tanév (4 szemeszter, 120 kredit). Ekvivalenciák elismertetésére van lehetőség.
A képzést levelező formában szervezzük, amely a konzultációk és tréningek mellett épít a hallgatók egyéni tanulására.
A képzés költsége egy szemeszterre (egy félév) 130.000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.) Kimaradás esetén a költségtérítés visszafizetésére nincs mód.

Jelentkezési tudnivalók 
1. A jelentkezés helye: Pannon Egyetem Tanárképző Központ 
Személyesen: 8200 Veszprém, Egyetem u. 3. E épület 124-es iroda 
Postai úton: Pannon Egyetem Tanárképző Központ, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
telefon: 88-624-000/6004
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ekvivalencia elismertetéshez ide kérjük küldeni az index másolatot
2. A jelentkezéshez szükséges: 
• Tanári oklevél (főiskolai, vagy egyetemi szintű tanári oklevél, tanári mester oklevél, 
• legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat (munkáltatói igazolás) 
• kitöltött "Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Jelentkezési Lap"

A szakirányú továbbképzést minimum 15 fő jelentkezővel tudjuk indítani!

Tájékoztató a „GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR”pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakról
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanár szakterületen)A felvétel feltétele: Tanári oklevél (főiskolai, vagy egyetemi szintű tanári oklevél, tanári mester oklevél), valamint legalább 3 éves tanítási gyakorlat.
A képzési idő: 4 félév
A képzés díja: 130 000 Ft/félév 
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma : A képzésben 120 kreditet kell megszerezni.

A képzés során elsajátítandó, továbbfejlesztendő kompetenciák:
* A mentor szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas:
* az iskolai gyakorlat – képző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelő – megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére;
* a kezdő pedagógusok különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására;
* a kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására;
* a kezdő pedagógusi reflektivitás szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére;
* az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására;
* a kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására;
* szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;
* önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a be-illeszkedés támogatására;
* a tanulói személyiség fejlesztésére;
* kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazására;
* a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;
* a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére a tudás felhasználásával;
* az egész életen át tartó tanulást, a kezdő pedagógusok szakmai szocializációját meg-alapozó kompetenciák fejlesztésére.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
* a közoktatási intézményrendszer, a pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismerete;
* a pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményeinek az ismerete;
* a felsőoktatás pedagógiájának oktatás-lélektani, szociológiai, speciális módszertani ismeretei;
* a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan legújabb eredményeinek, fejlődési irányainak ismerete;
* az intézmény működésének, környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel, sportszervezetekkel stb.) ismerete.
A végzett hallgató
* birtokában van a pályakezdők beilleszkedésének támogatásához szükséges mentálhigiénés ismereteknek;
* jól ismeri az intézmény dokumentumait, pedagógiai programját, annak speciális területeit (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem stb.);
* rendelkezik a mentorálás/tanácsadás korszerű elméleti és gyakorlati ismereteivel.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység rendszerben 
A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a kezdő pedagógusok közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.