English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

A LETÖLTHETŐ JELENTKEZÉSI LAP ITT TALÁLHATÓ

A Pannon Egyetem Tanárképző Központja 2012. őszétől új szakirányú továbbképzést indított el, a „Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga”-t.
Kinek ajánljuk? 
Elsősorban azoknak, akik vezetői feladatot kívánnak vállalni a köznevelés területén, és ehhez szakszerű és az új törvényi előírásoknak megfelelő képzést szeretnének kapni. Azoknak, akik világosan átlátni kívánják az intézményben játszódó teljes folyamatot, illetve az intézmény helyzetét települési, régiós, országos és Európai Uniós szinten. Ajánljuk továbbá azoknak, akik szeretnek eredményes szervezetben dolgozni, és meggyőződésük, hogy a vezetői szemléletre, az intézmény egészében való gondolkodásra nemcsak az igazgatóknak, hanem a csapattagoknak is szükségük van. Ajánljuk mindazoknak, akik adekvát válaszokat kívánnak adni az iskolákat, nevelési intézményeket érintő új kihívásokra.
A képzés célja felkészítést nyújtani: a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához, (ilyenek: az iskolák, nevelési intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés, tovább- és átképzési intézmények vezető munkatársai,), valamint a pedagógus szakvizsga letételéhez.
A képzési idő két tanév (4 szemeszter, 120 kredit). Ekvivalenciák elismertetésére van lehetőség.
A képzést levelező formában szervezzük, amely a konzultációk és tréningek mellett épít a hallgatók egyéni tanulására.
A képzés költsége egy szemeszterre (egy félév) 130.000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.) Kimaradás esetén a költségtérítés visszafizetésére nincs mód.

Jelentkezési tudnivalók 
1. A jelentkezés helye: Pannon Egyetem Tanárképző Központ 
Személyesen: 8200 Veszprém, Egyetem u. 3. E épület 124-es iroda 
Postai úton: Pannon Egyetem Tanárképző Központ, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
telefon: 88-624-000/6004
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ekvivalencia elismertetéshez ide kérjük küldeni az index másolatot
2. A jelentkezéshez szükséges: 
• egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, 
• legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat (munkáltatói igazolás) 
• kitöltött "Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Jelentkezési Lap"
A szakirányú továbbképzést minimum 15 fő jelentkezővel tudjuk indítani!


Tájékoztató a „KÖZOKTATÁSI VEZETŐ”pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakról
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető szakterületen)
A felvétel feltétele: pedagógus oklevél (főiskolai, vagy egyetemi szintű pedagógus oklevél), valamint legalább 3 éves tanítási gyakorlat.
A képzési idő: 4 félév
A képzés díja: 130 000 Ft/félév 
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 
A képzésben 120 kreditet kell megszerezni.
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 


a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek
Felkészítést nyújt:
* az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához,
* az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető illetve pedagógus munkakörben dolgozok számára feladatuk szakszerű ellátásához,
* a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre,
* az oktatás tartalmi fejlesztésére, annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

b) A képzés során a hallgató következő képességeinek,kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg
* vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
* kooperatív szervező készség,
* döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,
* kapcsolatépítés, információ-gyűjtés,
* csapatépítés, koordináció,
* szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
* kommunikációs és tárgyalási képesség és készség,
* szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
* képzések gazdasági tervezése, szervezése,
* szervezeti egységek irányítása,
* mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
* szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
* minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése.

c) A szakképzettség alkalmazási területei:
* az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,
* a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
* a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
* továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai, szervezési, nevelőtestületi munkája során.