English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

TÁJÉKOZTATÓ „TUDOMÁNYOS ALKOTÁSRA FELKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÓ PEDAGÓGUS” PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A Pannon Egyetem Tanárképző Központja 2012. őszétől új szakirányú továbbképzést indított el, a „Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus” pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak”-ot.
Kinek ajánljuk? 
A képzés során tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozás szakterületen pedagógus szakvizsgát szerezhetnek a hallgatók. A képzésre azokat a tanítói, főiskolai vagy egyetemi szintű tanári végzettséggel, vagy tanári mester oklevéllel rendelkező köznevelési intézményekben, valamint 10-18 éves korosztályhoz tartozó gyerekek tehetséggondozásával foglalkozó civil szervezeteknél dolgozó pedagógusokat várjuk, akiknek pályájukon való továbblépésükhöz pedagógus szakvizsgára van szükségük és ismereteiket a tudományos alkotásra nevelés és tehetséggondozás területén szeretnék bővíteni.
A képzés célja olyan a kisiskolás kortól kezdődő kutatói utánpótlás nevelésben résztvevő pedagógusok felkészítése, akik megbízható ismeretekkel rendelkeznek a tehetség azonosítása és gondozása témakörében, tájékozottak a tudományos alkotás és kutatás területén. Saját maguk is képesek tudományos alkotómunkára, illetve képesek a 9-10 éves kortól kezdődően 18 éves korig a tanulók tudományos alkotómunkára való felkészítésének professzionális segítésére, és rálátásuk van az intézményben zajló folyamatokra, továbbá a tehetséggondozás régiós, országos és Európai Uniós helyzetére és lehetőségeire.
A képzési idő két tanév (4 szemeszter, 120 kredit). Ekvivalenciák elismertetésére van lehetőség.
A képzést levelező formában szervezzük, amely a konzultációk és tréningek mellett épít a hallgatók egyéni tanulására.
A képzés költsége egy szemeszterre (egy félév) 130.000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.) Kimaradás esetén a költségtérítés visszafizetésére nincs mód.

Jelentkezési tudnivalók 
1. A jelentkezés helye: Pannon Egyetem Tanárképző Központ 
Személyesen: 8200 Veszprém, Egyetem u. 3. E épület 124-es iroda 
Postai úton: Pannon Egyetem Tanárképző Központ, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
telefon: 88-624-000/6004
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ekvivalencia elismertetéshez ide kérjük küldeni az index másolatot
2. A jelentkezéshez szükséges: 
• egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, 
• 3 éves gyakorlat tanítási gyakorlat vagy a tehetséggondozás területén szerzett tapasztalat (munkáltatói igazolás)
• kitöltött „Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus” pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak”Jelentkezési Lap"
A szakirányú továbbképzést minimum 15 fő jelentkezővel tudjuk indítani!


Tájékoztató a 
„Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus” pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakról
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 
Tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus
A felvétel feltétele: 
Felsőfokú tanítói, illetve tanári oklevél (tanítói oklevél, egyetemi vagy főiskolai szintű tanári oklevél, tanári mester oklevél); minimum 3 éves tanítási gyakorlat vagy a tehetséggondozás területén szerzett tapasztalat
A képzési idő: 4 félév
A képzés díja: 130 000 Ft/félév 
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 
A képzésben 120 kreditet kell megszerezni.
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 
a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek
Felkészítést nyújt:
- oktatási rendszerek, irányítás, eredményesség, hatékonyság, jogi szabályozás (EU kitekintéssel);
- szervezetelmélet, szervezetfejlesztés, innováció, intézményértékelés, programelemzés; a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága;
- vezetésfejlesztés, szervezeti kommunikáció; a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet; gazdálkodás és igazgatás, oktatásstatisztikai ismeretek, gazdálkodás és igazgatás, minőségfejlesztés, innováció;
- sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása;helyi tanterv, hatékony iskola;
- életkor-pedagógiai ismeretek különös tekintettel a tehetséggondozásra és a tudományos alkotásra, prevenciós ismeretek;
- tanuláselméleti ismeretek, a tanulási kompetencia fejlesztésének, a tanulás különböző formái integrálásának menedzselése;pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében;
- tehetségpedagógiai és -pszichológiai ismeretek, a tehetségre vonatkozólegfontosabb tudományos kutatások eredményeinek ismerete: a tehetségfogalom és -modellek, a tehetség összetevői, a tehetségtípusok;
- a tehetséges tanuló identifikációjára, a tehetségígéretek felkutatására vonatkozó ismeretek; a mérőeszközök problematikája; a komplex megközelítés elvén alapuló diagnosztizálás;
- a tehetségfejlesztés színterei; tehetségpedagógiai módszerek és stratégiák; differenciálás és individualizálás, tehetségfejlesztő programok, kutatói utánpótlás nevelés programja;
- kutatásmódszertani ismeretek, tudományos alkotó munkával összefüggő ismeretek; tudományos szervezetek, átfogó kutatás-módszertani ismeretek, tudományos műfajelmélet, tudományos szövegalkotás, tudománytani és tudományrendszertani ismeretek, könyv- és könyvtárhasználati ismeretek, kutatás-menedzsment, tudománypedagógiai és pedagógiai kreatológiai ismeretek.

b) A képzés során a hallgató következő képességeinek,kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg
* stratégiai tervezés és operatív megvalósítás összehangolására való képesség;
* elemzési és értékelési képesség,döntéshozatal;
* információmenedzsment;
* a tudományos alkotómunka és a kutatói utánpótlás nevelése,
* jó problémafelismerő- és megoldó képesség,
* minőség iránti elkötelezettség,
* etikus viszonyulás a tudományos alkotó munkához,
* megfelelő önismeret, önreflexió,
* önművelésre való képesség és hajlandóság.

c) A szakképzettség alkalmazási területei:
- köznevelési intézményekben tehetséggondozás területén,
- civil szervezeteknél és intézményekben, ahol a 10-18 éves korosztályhoz tartozó tehetséges gyerekek tudományos alkotómunkára való felkészítése megvalósulhat.