English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

A neveléstudományi Kutatóműhely tagjai, bemutatása

Neveléstudományi Kutatóműhely

Vezetője: Dr. habil. Sántha Kálmán

Tagjai:

Bognárné Dr. Kocsis Judit

Dr. Györe Géza

Köcséné Dr. Szabó Ildikó

Dr. Kubinger-Pillmann Judit

Langerné Dr. Buchwald Judit

Dr. habil. Sántha Kálmán

Dr. Somogyvári Lajos

Dr. Thun Éva

Külső tagok:

Kiss Albert

Dr. Óhidy Andrea

A kutatóműhely bemutatása

A kutatóműhely egyidős az 1999-ben dr. Zsolnai József által alapított Intézetünkkel. A kutatóműhely, részben változó személyi állománnyal, de folyamatosan a neveléstudományokat mint tudományágat annak legszélesebb értelmében értelmezve kutatta és kutatja, rendszeresen nyilvánosságra hozva eredményeiket.

A Neveléstudomány Intézet a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar sajátos egysége, amely három – szakmailag önálló – központból áll:

* Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont (székhely Veszprém);

* Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja (székhely Veszprém);

* Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ (rövidített neve: Pedagógusképzési Kutató és Szolgáltató Központ (PKSZK) (székhely Veszprém); honlap: http://www.tanarkepzohalozat.hu.

A Scientia Pannonica on-line folyóirat hatodik éve jelenik, évi két számmal.

Tevékenységek és kutatási témák

a) Zsolnai József életmű gondozás és megjelentetése.

b) Közoktatási kutatások és fejlesztések:

* Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program

* A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program 1-5. évfolyam tananyagának digitalizálása

* Értékközvetítő és képességfejlesztő program

* Tudománypedagógia

* Tantervfejlesztés

* Olvasáspedagógia

* Internetpedagógia

* Kerettanterv-fejlesztés

c)A tanárképzés kutatása

* Tanári kompetenciák, képességfejlesztő tanárképzés

* A digitális pedagógia helye az oktatásban

* Pedagógus-professziogram

* Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában. A pedagógia esélyei és lehetőségei a kulturális és társadalmi diszkrimináció enyhítésének elősegítésére

Kutatási eredmények összefoglalása

TÁMOP 3.1.1. 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció

6.4.4. Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása

Eredmények:

* Az olvasáskutatás kilenc hónapja alatt két alkalommal került sor átfogó pedagógiai mérésre. Először az olvasáskutatás kezdetekor, 2009. október 7-től október 14-ig. En-nek során rögzítettük a tanulók indulási olvasási teljesítményét. Majd a kutatási időszak végén 2010. június 1-jén és 2-án is mértünk, amikor a záró méréseket bonyolítottuk le. Ezen kívül több alkalommal történt folyamatba épített mérés és értékelés.

* A kutatásban részt vettek: Dr. Györe Géza, Kiss Albert, Kiss Éva, Kubinger-Pillmann Judit, Dr. Zsolnai József, Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária

TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0007

A Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása.

Eredmények:

* 37 tantárgypedagógiai tananyagfejlesztéshez, módszertani megújításhoz köthető produktum született.

* Egy új, alternatív tanári mesterképzési program pedagógiai-pszichológiai modulja, amely alternatívát kínál a jelenlegi kétciklusú Bologna-rendszerű tanárképzési modell mellett.

* A pedagógusképzés eredményességére vonatkozóan 20 szakmai kritériumlista készült el, és módszertani sztenderdek kimunkálása történt meg a pályaalkalmassághoz kapcsolódóan.

A kutatások alapján megjelent legfontosabb kötetek

Nemzetközi:

* Lehrerbild und Lehrerbildung : Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn / Hrsg. Andrea Óhidy – Ewald Terhart – József Zsolnai. – Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften – GWV Fachverlage GmbH, 2007. – 344 [4] p. ; 21 cm.

Hazai:

* A tudomány egésze : a magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje / Zsolnai József. –Budapest : Műszaki Kiadó, cop. 2005 (s. l. : Arrabona Print Kft.). – 315 p. ; 24 cm.

* Tanárkép és tanárképzés : a tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon / szerk. Óhidy Andrea – Ewald Terhart – Zsolnai József. – Pápa : Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, 2008. – 330 p. ; 24 cm.

* Alkottató természettudományi pedagógia az általános iskolában: módszertani lehetőségek útmutatója / Kiss Albert. – Zalabér : Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, 2011. – 124 p. ; 24 cm + 1 CD mell.

* Tudományos diákkör az általános iskolákban: Zalabér szerepe az első 10 évben / Kiss Albert. – Zalabér: Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda; Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja, 2009. – 223 p. ; 24 cm.

* Tudományos diákkör az általános iskolákban: a diákkör létrehozása és működtetése / Kiss Albert. – Zalabér : Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, 2010. – 142 p. ; 24 cm.

* Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban: PhD értekezés/Bognárné Kocsis Judit. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 191 p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 1)

* Könyvtárostanár-képzés Magyarországon: PhD értekezés / Györe Géza. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 191 p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 2).

* A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban: PhD értekezés / Langerné Buchwald Judit. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 206 p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 3).

* A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése / Molnár Melinda. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 255 [1] p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 4).

* A pedagógusnők identitástudata / Thun Éva. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont. – (PhD értekezések 5). – Megjelenés alatt!

* Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása. Tanulmánykötet. – Pápa, PE MFTK Neveléstudományi Intézet – Megjelenés alatt!

Jelentősebb országos konferenciák

* Az Értékközvetítő és képességfejlesztő programmal működő iskolák XII. Országos Konferenciája. Hatvan, Kodály Zoltán Általános Iskola, 2012. október 27.

* A tanári tudás – III. tanárképzés napja konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2012. szeptember 18.

* "A palatáblától a Zsolnai-tankönyvekig” – tankönyv-és taneszköztörténeti bemutatóval egybekötött szimpózium. Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház, 2012. október 8.

* A tanárképzés napja – II. veszprémi konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2009. április 29.

* A tanárképzés napja – I. veszprémi konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2008. április 23.